Zmluva Mestského úradu

Zmluvné strany - adresyTVEM s. r. o. - Centrum 9/14, Považská Bystrica, 01701
Centrálne číslo zmluvy147
Dátum zverej. 2. zm. stranou
Rok2017
NázovZmluva o nájme pozemku
TypZmluva o nájme
Druhnájom pozemku
Zmluvné stranyTVEM s. r. o.
Predmetprenájom pozemku - umiestnenie exteriérového sedenia Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 861/007/0, katastrálne územie: Považská Bystrica (848832) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 2285 m2, vlastnícky podiel: 1/1
Cena celkom 0,00
MenaEUR
Dátum podpisu20.04.2017
Dátum zverejnenia20.04.2017
DokumentyZM1472017.PDF
Dátum ukončenia
Účinnosť od21.04.2017
Účinnosť do
Dátum povolenia katastra
Dátum účinnosti zmluvy po zverejnení21.04.2017
Dátum vypovedania
Miesto podpisu
PoÄŤet rokov gen. predp.
RoÄŤnĂ˝ predpis319.20
Hlavná / dodatokHlavná
PlatcaTVEM s. r. o.
ZhotoviteÄľ zmluvyOddelenie nakladania s majetkom
ZhotoviteÄľ zmluvy skratkaOdd.NsM
Majiteľ zmluvyOdbor kancelárie primátora
MajiteÄľ zmluvy skratkaOKP
ÄŚĂ­slo zmluvy
Poznámky k zverejneniu
Centrálny rok zmluvy2017